MasterGlenium

MasterGlenium -ENGLISH


MasterGlenium - High-range water-reducing concrete admixtures

How do MasterGlenium high-range water-reducing admixtures work?

The MasterGlenium product offering from BASF comprises new generation high-range water-reducing admixtures that are specially formulated for applications where slump retention, high/early strengths and durability are required. Concrete mixtures containing these premier products can be optimized for delivery in remote locations and for use in hot and cold climates.

What makes MasterGlenium a unique solution for concrete production?

The unrivalled technology and versatility of the MasterGlenium product portfolio excels in high performance areas such as high strength concrete, pumpability, self-consolidating concrete, low permeability, low water absorption concrete and low shrinkage applications. Its technology provides excellent concrete performance in both the fresh and hardened states with appealing surface appearances.

Based on the latest generation of polymer technology, the MasterGlenium admixture portfolio is made up of many customized and tailored molecules. This wide-range of solutions provides an unmatched space for producers to meet performance and placement challenges.

Having the right admixture partner is vital for success.

MasterGlenium -LIETUVIŠKAI


MasterGlenium – superplastikliai, labai vandens kiekį betone mažinantys priedai

Kaip veikia MasterGlenium superplastikliai?

BASF tiekiamų MasterGlenium produktų serija apima naujos kartos, aukštos klasės, labai vandens kiekį mažinančius priedus. Jie specialiai sukurti naudoti, kur reikalingas ilgalaikis betono klojingumo išlaikymas, didelis ankstyvasis stipris ir ilgaamžiškumas. Betono mišiniai su šiais išskirtiniais produktais gali būti optimizuoti betono pristatymui į atokiausias vietas, naudojant karšto ir šalto klimato sąlygose.

Kur slypi pasirinkimo unikalumas naudoti MasterGlenium superplastiklius?

Nepralenkiama MasterGlenium technologija ir produktų universalumas išryškėja labai aukštos kokybės reikalaujančiose srityse, tokiose, kaip labai didelio stiprio betonai, betono perpumpavimo geba dideliais nuotoliais, savaime susitankinantis betonas, mažas betono vandens pralaidumas ir absorbcija, mažas betono susitraukimas. Ši technologija užtikrina puikias šviežio ir sukietėjusio betono, turinčio gerą paviršiaus išvaizdą, savybes.

Remiantis paskutinės kartos polimerų technologija MasterGlenium priedų serija yra gaminama iš daugybės specialiai sukurtų ir pritaikytų molekulių. Tai platus sprendimų pasirinkimas, užtikrinantis neprilygstamą erdvę gamintojams, siekiantiems įveikti betono savybių pritaikymo ir kokybės iššūkius.

Sėkmingam gamybos procesui labai svarbu turėti tinkamą priedus tiekiantį partnerį.

MasterGlenium 44 PAV

MasterGlenium 46 PAV

MasterGlenium ACE 300

MasterGlenium ACE 430

MasterGlenium ACE 455

MasterGlenium SKY 578

MasterGlenium SKY 623

Downloads

Brochure: Admixture Systems

pdf (491.24 Kb)