MasterEase 5020

Nauja technologija mažos klampos betonams

Kas yra MasterEase 5020?

MasterEase 5020 yra idealus priedas surenkamųjų betoninių elementų gamybai, naudojant reodinaminį, didelio ankstyvojo stiprio betoną, o taip pat gaminant betoninius elementus su įtempta armatūra. Jis leidžia gaminti stabilų betono mišinį su labai mažu v/c santykiu, todėl pasiekiami labai dideli ankstyvieji ir galutiniai betono stipriai. Be to MasterEase 5020 naudojimas neapsiriboja tik tam tikromis konsistencijos klasėmis. Su šiuo priedu galima gaminti visų konsistencijos klasių betoną, nuo F1 iki F6 ir netgi SSB (savaime susitankinantį betoną). Betonai su MasterEase 5020 charakterizuojami geru konsistencijos išlaikymu net ir esant aukštoms temperatūroms. MasterEase 5020 galima naudoti betonuose su orą įtraukiančiais priedais.

MasterEase 5020 naudojimo paskirtis

MasterEase 5020 yra idealus priedas surenkamųjų betoninių elementų gamybai naudojant reodinaminį, didelio ankstyvojo stiprio betoną, o taip pat gaminant betoninius elementus su įtempta armatūra.

Kaip naujoji MasterEase 5020 technologija dirba betone?

MasterEase 5020 yra naujovė superplastiklių PAE pagrindu. Nauja molekulinė struktūra reiškia didesnį cemento dalelių paviršiaus plotą, dalyvaujantį hidratacijos reakcijoje (elektrostatinė stabilizacija). Šių efektų visuma užtikrina ankstyvesnę hidratacijos reakciją. Todėl efektyviau išnaudojamas tuo pačiu vykstantis šilumos išsiskyrimas, todėl gaunamas daug didesnis betono ankstyvojo stiprio augimas.

Kuo ypatingas yra MasterEase 5020?

Produktas suteikia naujas pasirinkimo galimybes techniniam ir ekonominiam betono sudėčių optimizavimui, atsižvelgiant į rišiklių, pasirinktų inertinių medžiagų ir t.t. dozes ir savybes.

Kokie yra MasterEase 5020 naujosios sklidumo kontrolės technologijos privalumai?

  • Maišymui ir klojimui: pagerintos standartinių didelės klampos betonų savybės.
  • Mažesnė mišinio klampa, lengvesnis transportavimas siurbliu ir klojimas betonų su mažu vandens cemento santykiu, savaime susitankinančių, aukštų klasių, ultra aukštų savybių, siurbliu transportuojamų, plaušais armuotų ir panašių betonų.
  • Optimizuoto tvarumo ir ilgaamžiškumo betonai, turintys mažą klampą.

Downloads

LT_TDL_MasterEase_5020

pdf (142.71 Kb)