MasterEase

MasterEase -ENGLISH


MasterEase – A groundbreaking admixture for low-viscosity concrete

MasterEase, a superplasticizer for low-viscosity concrete, improves the rheological properties of high-performance concrete, significantly facilitating its pumping, placing and finishing. It further allows concrete mix design optimizations for higher performance concrete and concrete mixes with a reduced CO2 footprint.

The benefits of MasterEase for the Construction Industry
• The superplasticizer for low-viscosity concrete significantly improves concrete rheology during the entire processing time.
• With this technology, plastic viscosity can be reduced by up to 30%, which substantially reduces the pumping pressure required to pump the concrete on the construction site.
• MasterEase significantly facilitates the process of placing, pumping, troweling and finishing concrete.
• MaserEase enables concrete mixes with a reduced CO2 footprint which are otherwise often difficult to process.
• The use of MasterEase concrete saves time and costs in every construction project.

A flexible superplasticizer for challenging projects and conditions

MasterEase can be used with other products from the Master Builders Solutions portfolio to provide optimized solutions for challenging projects in the construction industry.

It can be combined with MasterSure technology to maintain workability and excellent rheology of the concrete even under challenging conditions over exceptionally long periods of time.
The new technology is particularly suitable for concrete mixes which are optimized for advanced engineering properties and sustainability: The Green Sense Concrete concept from Master Builders Solutions. High strength concrete with low water/cement rations, as well as mixes with higher levels of secondary cementitious materials, reduce the CO2 footprint and are easier to produce and place.

MasterEase -LIETUVIŠKAI


MasterEase – novatoriškas priedas mažos klampos betonams

MasterEase - tai superplastikliai mažos klampos betonui, pagerinantys aukštos kokybės betono reologines savybes, žymiai palengvinantys betono transportavimą siurbliu, klojimą ir apdailą. Priedai suteikia galimybes optimizuoti betono mišinius, pagerinant betono mišinių savybes ir taip pat sumažinanti CO2 dujų emisiją.

MasterEase privalumai statybų pramonei
• Tai superplastikliai mažos klampos betonams, žymiai pagerinantys betono mišinių reologines savybes viso gamybos proceso metu.
• Naudojant šią technologiją, plastinę klampą galima sumažinti iki 30%, o tai leidžia reikšmingai sumažinti slėgį, reikalingą betoną transportuoti siurbliu statybos aikštelėje.
• MasterEase žymiai palengvina betono mišinio klojimo, transportavimo siurbliu, lyginimo ir apdailos technologinius procesus.

MaserEase suteikia galimybes sumažinti CO2 dujų emisiją, gaminat betono mišinius, ką dažnai yra sudėtinga įgyvendinti, naudojant kitus priedus.
Betonas su MasterEase padeda taupyti laiką ir kaštus bet kuriame statybos projekte

Įvairiapusis superplastiklis didelių iššūkių turintiems projektams, taip pat, esant sudėtingoms sąlygoms.
MasterEase galima naudoti su visais kitais Master Builders Solutions siūlomais produktais, siekiant užtikrinti optimalius sprendimus didelių iššūkių projektuose statybų pramonėje.
 Derinant su MasterSure technologija, šis produktas padeda ypatingai ilgą laiką išlaikyti betono klojingumą ir puikias reologinias savybes net ir esant sudėtingoms sąlygoms.
Ši naujoji technologija yra ypatingai tinkama optimizuoti tvarius ir pažangių technologinių savybių betono mišinius: Master Builders Solutions pristatoma Green Sense Concrete („Žaliojo betono") koncepcija. Tai yra didelio stiprio betonai su mažu vandens / cemento santykiu, o taip pat betono mišiniai su dideliu kiekiu antrinių cementinių medžiagų, kurie mažina CO2 dujų išmetimą ir yra paprastesni gaminti ir naudoti.

Downloads

LT_TDL_MasterEase_5020

pdf (142.71 Kb)

LT_TDL_MasterEase_5055

pdf (133.82 Kb)